Profesionalna prevodilačka služba “Žibert”

Kontakt: kontakt@dokumenti.de , telefon 0179/ 36 36 840, WEB: http://www.dokumenti.de. Ovlašćeni sudski prevodilac sa nemačkog na srpski, hrvatski i bosanski jezik i obrnuto. Brza usluga prevođenja, mogućnost prijema vaših dokumenata u elektronskom obliku putem i-mejl pošte ili slanjem kopije dokumenta putem pošte. Po pravilu, vaš prevod je na putu prema vama preporučenom poštom već u roku od 24h. Takođe, uz prethodni dogovor moguća je i lična primopredaja dokumenata svakog petka u prostorijama srpskog društva “Dunav”.