Profesionalna prevodilačka služba “Žibert”

2022-05-20T11:56:06+02:00

Profesionalna prevodilačka služba "Žibert" Kontakt: kontakt@dokumenti.de , telefon 0179/ 36 36 840, WEB: http://www.dokumenti.de. Ovlašćeni sudski prevodilac sa nemačkog na srpski, hrvatski i bosanski jezik i obrnuto. Brza usluga prevođenja, mogućnost prijema vaših dokumenata u elektronskom